Business Adoption

Veranderingen introduceren die blijvende resultaten en voordelen opleveren

Het implementeren van nieuwe wetgeving gaat verder dan het opstellen en implementeren van beleid en procedures. Het is cruciaal dat iedereen in de organisatie die met deze nieuwe regels te maken krijgt, deze volledig begrijpt en, nog belangrijker, begrijpt waarom ze belangrijk zijn.  

Als we het hebben over business adoption, beschrijven we een reis die begint in de planningsfasen en eindigt met de succesvolle realisatie van het projectdoel.

Het is een reis die begint met het introduceren van voorgestelde veranderingen in technologieën, in processen en in de mindset van degenen die het gaan implementeren. Een succesvolle business adoption zal deze veranderingen ingebed zien in een organisatie, zonder het risico dat oude gewoontes terug in de dagelijkse routines sluipen.

Business adoption is de bereidheid en het vermogen van een hele organisatie om veranderingen te omarmen op diensten, tools en requirements. De bereidheid om deze elementen toe te passen is essentieel om alle potentiële voordelen te kunnen benutten.

Wat we doen

Voor business adoption gebruiken we de Prosci® ADKAR methodologie (awareness, desire, knowledge, ability en reinforcement) die vervolgens wordt verbreed naar alle aspecten van het project lifecycle.

Ons transformatieteam doorloopt de drie fasen van business adoption - fundering, implementatie en inbedding. Samen zorgen deze ervoor dat we een strategie introduceren die de verandering binnen uw organisatie effectief beheert.

De voordelen van deze aanpak zijn talrijk. Het definieert een duidelijke richting voor uw veranderingsinitiatief dat vervolgens efficiënt wordt uitgevoerd en naadloos in de organisatie wordt geïntegreerd. Medewerkers zijn betrokken bij de verandering en omarmen deze, en de veranderingen leiden tot optimale resultaten en voortdurende groei op de lange termijn.

Onze werkwijze

Business adoption is een systematisch proces. Ons team wordt geleid door Prosci gecertificeerde change practitioners die ervoor zorgen dat doelstellingen duidelijk worden gedefinieerd, stakeholders worden betrokken en doelen effectief worden geïmplementeerd. Dit zijn de belangrijkste fasen.

Foundation

In deze eerste fase is ons belangrijkste doel om het doel van de verandering te definiëren door een overtuigend verhaal te creëren dat weerklank vindt bij alle stakeholders. We leggen ook de basis voor een toegewijd ondersteuningsnetwerk dat begeleiding en assistentie biedt tijdens de transitie. Daarnaast zorgen we ervoor dat het management en andere belangrijke stakeholders goed voorbereid zijn met de benodigde tools en een veranderingsklare mindset om de transformatie effectief te leiden.

Implementatie

In de implementatiefase laten we ons leiden door het ADKAR-model, dat een gestructureerde, individugerichte aanpak biedt die helpt bij het navigeren door en managen van verandering.

Inbedden

Deze laatste fase zorgt ervoor dat de veranderingen diep verankerd raken in de cultuur en de werking van uw organisatie, wat leidt tot duurzaamheid op lange termijn en het maximaliseren van de voordelen van de verandering. Tot slot inventariseren we samen wat er nodig is om de impact van de veranderingen op de lange termijn te behouden.