Delivery Excellence

Verzekerde oplevering van grootschalige programma's en projecten

Onze specifieke transformatie practice zet zich in voor uw succes en is gespecialiseerd in de oplevering van grootschalige complexe programma's en projecten op maat.

Om delivery excellence te bereiken, werken we met u samen om nieuwe technologieën te implementeren, bedrijfsprocessen te transformeren en eventuele bijbehorende training te voltooien. Uw doelen worden onze doelen.

Wat we doen

Voor het succesvol managen van grote en complexe programma's en projecten is aanzienlijke expertise vereist in stakeholder management, het oplossen van conflicten en flexibiliteit bij het toewijzen van middelen aan een project.

Onze transformation practice hanteert een strategie gebaseerd op sterk bestuur en gestructureerde projectoplevering. Aan het begin wordt een portfolio management office (PMO) opgezet om consistente rapportage gedurende het project te waarborgen.

Onze werkwijze

We zorgen ervoor dat de transformatie delivery excellence doorzet:

Levering op maat

We passen de oplevering van projecten en programma's aan uw behoeften aan en combineren waar nodig naadloos waterfall- en agile-methoden.

Uitgebreide documentatie

We leggen de nadruk op praktische documentatie van hoge kwaliteit in elke fase, van doelstellingen tot ontwerp en implementatie.

Roadmap Ontwikkeling

We maken high-level stappenplannen, ondersteund door gedetailleerde werkstroomplannen.

Governance

Programma's worden georganiseerd in fasen met belangrijke controlepunten, waarbij de nadruk ligt op risk management, RAID-logboeken (Risks, Assumptions, Issues, Dependencies) en bedrijfscommunicatie.

Optimalisatie van resources

We evalueren en adviseren regelmatig over resourcestrategieën en samenwerkingsverbanden met vendors om efficiëntie en effectieve oplevering te garanderen.

Integratie van verandering

Onze focus ligt op het integreren van veranderingen via business adoption en post go-live monitoring om de impact op de lange termijn te maximaliseren.